Đến tháng 7 Tỉnh Quảng Nam đã trao đổi
5,628,580
văn bản qua mạng
giữa 247 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:00 ngày 13/07/2020)